คำที่ห้ามใช้ในการโฆษณา Facebook 2024 ที่คนขายของออนไลน์ต้องรู้
หลายๆ คน ทราบกันดีว่า หากต้องการที่จะยิงโฆษณาสักตัว ผ่านช่องทางใน Facebook ก็จะต้องผ่านด่านตรวจจากเฟสบุ๊กก่อน ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ AI และเจ้าหน้าที่ตรวจโฆษณาเฟสบุ๊ก ซึ่งจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ทำให้คนยิงโฆษณาหลายๆ คน กังวลกันเพราะกว่าจะยิงผ่านได้แต่ละตัว จะต้องคัดกรองเนื้อหา และภาพที่จะเผยแพร่ ไม่มีภาพโป๊เปลือย ภาพที่แสดงถึงความรุนแรง ภาพที่ส่งเสริมอาชญากรรม หรือแม้แต่คำ ก็ต้องไม่มี “คำต้องห้ามในการทำโฆษณา ” อยู่ในโฆษณาโดยเด็ดขาด แล้ว “ คำโฆษณาที่เป็นคำต้องห้าม ” มีคำไหนอย่างไรบ้าง? มาดูกันเลยนโยบายของ Facebook 2024

อย่างที่รู้จักกันดีว่า Facebook เป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อผู้คนมากมายไว้ในแพล็ตฟอร์ม ซึ่งในยุคเริ่มต้น Facebook เป็นเพียงพื้นที่ที่มีไว้เพื่อติดต่อสื่อสารกันเท่านั้น แต่ไม่นานก็ได้มีการพัฒนาให้สามารถค้าขายสินค้าบนแพลตฟอร์มได้ รวมถึงสามารถทำการโฆษณาเพื่อประกาศขายสินค้าก็เช่นกัน


โดยมาตรฐานการโฆษณาจะมีข้อมูลรายละเอียดของนโยบายต่าง ๆ แนวทางเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาโฆษณา ซึ่งมีทั้งที่ Facebook อนุญาตและไม่อนุญาต เมื่อเรามีการเผยแพร่โฆษณาออกไป Facebook จะทำการตรวจสอบว่าโฆษณาของเราละเมิดนโยบายหรือไม่ หากเรามีการฝ่าฝืนมาตราฐานการโฆษณาตามนโยบายของ Facebook บ่อย ๆ ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้โฆษณาของเราโดนปฏิเสธหรือปิดกั้นได้คำที่ห้ามใช้ในการโฆษณา Facebook

ห้ามใช้คำโฆษณา เชิงการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่กระทำการโฆษณา ไม่ควรใช้ข้อความโฆษณา ที่มีลักษณะเป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดหรือข้อความที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้กระทำการโฆษณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือข้อความอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ทำให้ผู้บริโภคอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เช่น
 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษส่วนลดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างอาจไม่ตรงกับรุ่นที่จัดโปรโมชั่นหรือข้อความอื่นใดที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน


 

ห้ามใช้คำโฆษณาที่อาศัยความเชื่อส่วนบุคคล

ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้กระทำการโฆษณาไม่ควรใช้ข้อความโฆษณาที่อาศัยความเชื่อส่วนบุคคลหรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายในลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อเชิญชวนหรือชักจูงใจให้ผู้บริโภคที่กำลังมีความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งทางใจซื้อสินค้าหรือรับบริการ เช่น
 

- เมื่อใช้แล้ว จะเห็นผลทันที, เห็นผลภายใน 7 วัน

- รับทำพิธีเรียกคนรักกลับคืนมา

- รับแก้เคราะห์ แก้กรรม

- เสริมบารมี เพิ่มยอดขาย เพิ่มเสน่ห์

- ใครเห็นใครรัก

- นั่งสมาธิดูอดีตชาติ

- หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน


 

ห้ามใช้คำโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการ

ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้กระทำการโฆษณาต้องระบุตัวผู้รับประกันระยะเวลาการรับประกัน ลักษณะ ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขของการปฏิบัติตามสัญญาของการรับประกันให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน โดยห้ามใช้คำในลักษณะทำนอง ดังนี้
 

- ปลอดภัย หายห่วง

- SAFE VALVE แบตระเบิด จ่ายทันที! 200,000 

- ไม่ถูกใจยินดีคืนเงิน

- ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน

- รับประกันความพึงพอใจ

- หากสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที

- ใช้ข้อความรับประกันสินค้าโดยไม่ระบุเงินไขให้ชัดเจน


 

ห้ามใช้คำโฆษณาที่เป็นการเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการอื่นๆ

ผู้ประกอบการหรือผู้กระทำการโฆษณาห้ามใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าหรือบริการของตนกับสินค้าหรือบริการอื่นๆ เช่น
 

- ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด สุดยอด ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่มยอด เยี่ยมไปเลย

- ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว รายเดียว รายแรก เจ้าแรก แห่งเดียว ครั้งแรก มีเพียงที่เดียวในประเทศ 

- ยอดขายอันดับ 1, ยอดขายอันดับต้นๆ จากประเทศ…….

- ดีกว่า มากกว่า

- มีเพียงแค่ 2 แห่งในประเทศ

- เห็นผล 100%

- ข้อความที่อ้างอิงผลการทดสอบ ผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ หรือที่ได้รับการรับรองจาก….

- ผ่านมาตรฐานจากสถาบันการทดสอบจากต่างประเทศ

- ได้รับรางวัล…

- หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

 

 

เมื่อรู้ว่าคำใดบ้างที่ห้ามใช้ในการโฆษณา Facebook 2024 รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่บังคับใช้ผู้ประกอบการทั้งหลายก็ควรที่จะวางแผนการทำโฆษณาที่หลีกเลี่ยงการทำผิดกฎตามข้อห้ามต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ควรใช้คำกล่าวอ้างที่เกินจริง เพื่อป้องกันการโดนปฏิเสธโฆษณา หรือถูกปิดกั้นบัญชีโฆษณาของธุรกิจได้รวมถึงยังเป็นการซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคที่จะส่งผลให้เราสามารถทำธุรกิจได้ในระยะยาวอีกด้วย

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
Cr. ANGA
Cr. RelevAntaudience 


แนะนำ 4 ปัจจัยที่จะกำหนดว่าคุณจะขายสินค้าได้หรือไม่!

ณ ปัจจุบันการขายของออนไลน์นั้น ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก ลองสังเกตจากการเกิดร้านค้าออนไลน์ใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย อย่างไรก็ดี เชื่อว่าทุกท่านอาจมีความกังวล กลัวว่าลงทุนไปแล้วจะไม่สำเร็จลุล่วงอย่างที่หวังไว้ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกๆท่านจำไว้ก่อนจะเลือกของมาขายก็คือ “ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการตลาดบนโลกออนไลน์และต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ให้เป็น”
16/ม.ค./2023 16:46 น.

6 เทคนิคการปิดการขาย สำหรับคนขายของออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

การปิดการขายสำคัญมากสำหรับคนขายของออนไลน์ นอกจากจะขายสินค้าได้มากขึ้นแล้ว อาจจะมัดใจลูกค้าให้ซื้อซ้ำได้อีกด้วย โดยระบบหลังบ้าน Order Plus
31/ม.ค./2023 09:52 น.

10 เทรนด์ การยิงแอด Facebook ในปี 2023 โดย ระบบหลังบ้าน Order Plus

การคาดการณ์การยิงแอด Facebook ในปี 2023 เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโน้มในการขายสินค้าและทำการตลาดผ่านทาง Facebook ต่อไป
07/ก.พ./2023 10:20 น.
ระบบจัดการออเดอร์ OrderPlus ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างการขาย
ค่าขนส่งที่ถูกลง และเพิ่มผลกำไรที่มากขึ้น
  • 181/261 moo 3, Changpuek,
    Mueng, Chiang Mai, Thailand 50300
  • [email protected]
  • 02-114-7287
line-icon