Flash / Flash Bulky


เมนูเรียกรถเข้ารับ ในเมนูนี้จะเป็นเมนูสำหรับใช้เรียกรถเข้ารับ สามารถกดเรียกผ่านระบบได้เลย สามารถกดเรียรถได้ที่เมนู "เรียกรถเข้ารับ"

 

 

หากเข้ามาที่หน้าเรียกรถเข้ารับแล้ว ตรงนี้ระบบจะแสดงข้อมูลของประวัติในการกดเรียกรถ, ขนส่งที่เลือก, วันที่ที่กดเรียกรถ, จำนวนพัสดุ, สถานะการเข้ารับ, และที่อยู่ที่ต้องการให้เข้ารับ 

 

หากต้องการให้ขนส่ง ขนส่ง flash/ flash bulky เข้ารับ จะมีวิธีการกดเรียกรถเข้ารับดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้ากดที่ “เรียกรถ” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกข้อมูล

 

 

ขั้นตอนที่ 2 จะเป็นการกรอกข้อมูลเรียกรถ ในส่วนนี้ให้กดเลือกขนส่งเป็น Flash จากนั้นกรอกข้อมูลชื่อ - เบอร์โทรผู้เรียกรถ ที่อยู่ที่ต้องการให้เข้ารับ จำนวนที่ต้องการจัดส่ง และหมายเหตุ และหากต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกตรงช่อง “หมายเหตุ” ได้เลย

 

 

ขั้นตอนที่ 3 หากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็กด “ยืนยัน” ได้เลย ตรงนี้หากกดเรียกรถแล้ว แต่มีพัสดุที่ต้องการจัดส่งเพิ่ม สามารถจัดส่งไปพร้อมกันได้เลย 

 

หากทำการเรียกรถเข้ารับสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งหมายเลขการจอง รวมถึงชื่อ เบอร์โทร และเวลาเข้ารับให้อัตโนมัติ

 

 

เงื่อนไขในการเรียกรถเข้ารับของขนส่ง flash/ flash bulky จะต้องเรียกรถก่อนเวลา 14:00 น. ของทุกวัน เพื่อให้รถเข้ารับภายในวันนั้น หากเรียกหลังเวลา 14:00 น. รถอาจจะเข้ารับไม่ทันภายในวัน และจะมารับในวันถัดไปแทน

 

Order Plus ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างการขาย    
ค่าขนส่งที่ถูกลง และเพิ่มผลกำไรที่มากขึ้น


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ Page Facebook : Order Plus ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ คลิกที่ https://www.facebook.com/orderplus.me

หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-114-7287