สินค้าทั้งหมด


เมนูสินค้า เป็นรายงานสินค้าต่าง ๆ ที่ทำการสร้างผ่านระบบ Order Plus โดยจะแสดงสต็อกสินค้า รวมถึงข้อมูลรายงานการเข้าและออกสินค้า ของร้านค้าในระบบ Order Plus 

 

วิธีการตรวจสอบสินค้าในระบบ Order Plus สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำการเข้าที่เมนู "สินค้า"

 

 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกที่ "สินค้าทั้งหมด"

 

 

เมนูสินค้าทั้งหมดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. สินค้าทั่วไป คือ สินค้าที่ทำการสร้างแต่ละรายการในระบบ Order Plus

 

 

โดยสามารถตรวจสอบประวัติการเข้า/ออกของสินค้าในระบบได้

 

 

ระบบจะแสดงประวัติการเคลื่อนไหวเข้า/ออก ของสินค้า ทั้งจำนวนสินค้า รายชื่อผู้ทำรายการ รวมถึงวันและเวลาที่ทำรายการ

 

 

สามารถตรวจสอบ และปรับจำนวนสินค้าคงเหลือในระบบได้

 

 

 

การปรับจำนวนสินค้าคงเหลือ สามารถเลือกประเภทได้ทั้งการนำสินค้าเข้า และนำสินค้าออก

 

 

สามารถใส่จำนวนที่ต้องการปรับ และสามารถใส่หมายเหตุในการนำสินค้าเข้า หรือนำสินค้าออกได้

 

 

หากสร้างสินค้าในระบบแล้ว ต้องการแก้ไข สามารถทำการแก้ไขได้

 

 

การแก้ไขสินค้า สามารถแก้ไขรูป และรายละเอียดสินค้าได้ดังต่อไปนี้ 

A. ชื่อสินค้า

B. รหัสสินค้า

C. รายละเอียดสินค้า

D. น้ำหนักสินค้า

E. เพิ่มสินค้าหลายแบบ

F. จำนวนสินค้า

G. ราคาต้นทุน

H. ราคาสินค้า

 

 

หากต้องการลบรายการสินค้า สามารถกดลบได้

 

 

ระบบจะมีแจ้งเตือนการยืนยันในการลบสินค้า หากต้องการลบสามารถกดยืนยันได้เลย

 

 

หากต้องการค้นหารายการสินค้า สามารถค้นหาจากชื่อสินค้า หรือรหัสสินค้าในระบบได้เลย

 

 

ตัวอย่างการค้นหาสินค้าในระบบ

 

 

หากต้องการสร้างค้าทีละหลายรายการ สามารถทำการสร้างเป็นไฟล์ Excel และทำการนำเข้าข้อมูลรายการสินค้าจากไฟล์ Excel ได้

 

 

ในการนำเข้าสินค้า สามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้จากในระบบ

 

 

ตัวอย่าง ไฟล์การนำเข้าข้อมูลรายการสินค้าจาก Excel

 

 

หากต้องการนำเข้าสินค้าจากไฟล์ Excel สามารถเพิ่มได้จาก

 

 

จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากรายการถูกต้อง สามารถกดยืนยันในการสร้างสินค้าได้เลย

 

 

การสร้างสินค้า สามารถตรวจสอบได้จาก https://orderplus.me/tutorial/Createproduct

 

 

2. สินค้าจัดเซ็ต คือ รายการสินค้าเซ็ตที่ทำการสร้างและจับคู่สินค้าไว้ในระบบ

 

 

ในส่วนของสร้างสินค้าเซ็ต สามารถดูวิธีการสร้างสินค้าเซ็ต ได้จาก https://orderplus.me/tutorial/Createset

 

 

หากต้องการค้นหาเซ็ตสินค้า สามารถค้นหาได้จากชื่อเซ็ตสินค้า หรือรหัสเซ็ตสินค้าในระบบ

 

 

ตัวอย่างการค้นหาเซ็ตสินค้า

 

 

 

Order Plus ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างการขาย     
ค่าขนส่งที่ถูกลง และเพิ่มผลกำไรที่มากขึ้น


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ Page Facebook : Order Plus ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ คลิกที่ https://www.facebook.com/orderplus.me

หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-114-7287


ระบบจัดการออเดอร์ OrderPlus ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างการขาย
ค่าขนส่งที่ถูกลง และเพิ่มผลกำไรที่มากขึ้น
  • 181/261 moo 3, Changpuek,
    Mueng, Chiang Mai, Thailand 50300
  • [email protected]
  • 02-114-7287
line-icon